9041-100500-12

Μετατροπέας καθαρού ημιτόνου (Inverter) Phoenix 12V / 500VA VICTRON ENERGY

Οι αντιστροφείς είναι συσκευές που σας επιτρέπουν να τροφοδοτήσετε με ρεύμα οικιακό εξοπλισμό – που χρειάζεται 230 V/120 V AC – από μπαταρίες ‘αναψυχής’ ή ‘οχημάτων’ ονομαστικής τάσης 12 V, 24 V ή 48 V DC.