Κεραία Τηλεόρασης Πολυκατευθυντική Glomex Τalitha με 26dΒ απολαβή