Έχετε όλα τα απαραίτητα σωστικά για το σκάφος σας;