Συντηρώ τις μπαταρίες, τους δίνω μεγαλύτερη διάρκεια ζωής